«

»

Sie 08 2016

1 część COMT COACHING CLUB zakończona

imageTygodniowa zabawa w ramach programu COMT COACHING CLUB dla młodych piłkarzy dobiegła końca. Na podsumowanie przyjdzie jeszcze czas. Teraz tylko piękne podziękowania dla wszystkich którzy przyczynili się do sukcesu naszej imprezy.

Za kilkanaście dni rozpoczniemy drugą część naszego projektu. Pierwsza sierpniowa była działaniem masowym, dla wszystkich chętnych dzieci. Druga trwająca od września do grudnia będzie skierowana do najzdolniejszych. Chcemy jako organizacja trenerów CCC objąć szkoleniem, konsultacjami, testami, najzdolniejszych chłopców i dziewczynki. Każdy uczestnik otrzyma na własność sprzęt sportowy i weźmie udział w turnieju piłkarskim.

Celem pierwszej części było zachęcenie jak największej liczby dzieci do uprawiania sportu, a zwłaszcza piłki nożnej, organizacja czasu wolnego w wakacje. Druga część ma pomóc najzdolniejszym w ich drodze do kariery piłkarskiej.

Jeszcze raz D Z I Ę K U J E M Y.

Ciąg dalszy nastąpi 😀😀😀

image