Archiwum dzienne: 15 stycznia 2014

Sty 15 2014

Rozpoczynamy nabór do projektu W drodze po sukces w Gminie Bolesławiec

  W dniu dzisiejszym rozpoczął się nabór do projektu POKL ?W DRODZE PO SUKCES W GMINIE BOLESŁAWIEC?, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał …

Kontynuuj czytanie »