Archiwum dzienne: 19 lutego 2014

Lut 19 2014

Zmiana terminu wyjazdu zagranicznego

UWAGA Zmianie uległ termin wyjazdu zagranicznego. Wyjazd na mecz odbędzie się 26 lub 27 kwietnia. Zapisy na wyjazd przyjmowane będą w okresie 03 marca do 31 marca. Szczegóły pojawią się na treningach i na www.comt2012.org  z początkiem marca.

Lut 19 2014

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie usługi szkoleniowej w ramach projektu nr POKL.07.02.01-02-088/12 Zapytanie ofertowe dotyczy kursów i szkoleń w projekcie nr POKL.07.02.01-02-088/12 pn. ?W DRODZE PO SUKCES W GMINIE BOLESŁAWIEC?, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania …

Kontynuuj czytanie »