«

»

Sty 15 2014

Rozpoczynamy nabór do projektu W drodze po sukces w Gminie Bolesławiec

 

start

W dniu dzisiejszym rozpoczął się nabór do projektu POKL ?W DRODZE PO SUKCES W GMINIE BOLESŁAWIEC?, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie CENTRUM ODKRYWANIA MŁODYCH TALENTÓW 2012 w partnerstwie z Gminą Bolesławiec, na terenie gminy Bolesławiec w okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2015 r.

Projekt przewiduje realizację szkoleń w obszarze:

  • zarządzania sportem,
  • organizacji imprez sportowych,
  • pozyskiwania funduszy, w tym funduszy unijnych,
  • kursów trenerskich.

Po zakończeniu szkoleń uczestnicy wezmą udział w 6 miesięcznym stażu zawodowym.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem rekrutacji, a także formularzem zgłoszeniowym. Szczegóły dostępne na stronie http://comt2012.org/?page_id=7072

stopka W drodze po sukces