«

»

Sie 30 2015

ESKADRA – dane fundacji

W najbliższym tygodniu, od piątku planujemy sukcesywnie przekazywać dzieciom     sprzęt sportowy. Warunkiem otrzymania piłkarskiego pakietu jest uregulowanie     składki członkowskiej + wpłata kaucji za sprzęt.
"Wyposażenie piłkarza" zostanie wydane wyłącznie w obecności rodziców.

 

Fundacja „Es Kadra”

Brzeźnik 24

59-700 Bolesławiec

konto:

BGŻ S.A.

76 2030 0045 1110 0000 0404 4510