«

»

Lip 31 2014

Ostatnie dni naboru na bezpłatny kurs UEFA B !

logo w drodze po sukces

Do 5 sierpnia przyjmujemy zgłoszenia do udziału w kursie MENADŻER KLUBU SPORTOWEGO TRENEREM UEFA B.

 

NAJWAŻNIEJSZE ZASADY

  • Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.
  • Realizator Projektu pokrywa koszty najmu sal szkoleniowych i sal sportowych wraz z wyposażeniem, wynagrodzenia trenerów szkoleniowych i sportowych, przygotowania materiałów szkoleniowych itp. podczas zajęć.
  • Uczestnicy w czasie 380 godzinnego szkolenia otrzymują 3 zł za każdą godzinę szkolenia (łącznie 1140 zł)
  • W czasie 6 miesięcznego stażu otrzymują 750 zł mc (łącznie 4.500 zł)
  • W czasie szkoleń i staży uczestnicy nabędą kompetencje, które pozwolą im pracować jako:

– trenerzy piłkarscy prowadzący zespoły w rozgrywkach piłkarskich do poziomu ligi okręgowej

– zarządzający sportem

– pozyskujący fundusze (w tym fundusze międzynarodowe) na działalność sportową

– organizujący działania marketingowe i imprezy sportowe

REKRUTACJA
Formularze zgłoszeniowe do Projektu przyjmowane są w Filii Biura Projektu ul. Tysiąclecia 2, 59-700 Bolesławiec do dnia 05.08.2014 r. do godziny 17.00 dla II naboru.

Zgłoszenia kandydatury dokonuje się poprzez dostarczenie [osobiście lub pocztą] do Biura Projektu/Filii następujących dokumentów:

  1. kompletnie i czytelnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego opatrzonego własnoręcznym, czytelnym podpisem Kandydata;
  2. kserokopii dowodu osobistego Kandydata, lub potwierdzenia zameldowania w Gminie Bolesławiec

KONTAKT

Menadżer wsparcia projektu: tel: 508 857 707, e-mail: koordynator@comt2012.org

Filia biura projektu: ul. Tysiąclecia 2, 59-700 Bolesławiec

Info o projekcie: www.comt2012.org/edukacja/w-drodze

stopka W drodze po sukces