«

»

Gru 26 2017

Cykl halowych turniejów piłkarskich CCC dla dzieci

Plakat turnieje Euroregionalne

W okresie grudzień 2017 – styczeń 2018 Stowarzyszenie Centrum Odkrywania Młodych Talentów 2012 wraz z partnerem niemieckim SV Gnaschwitz-Doberschau e.V.zrealizuje atrakcyjny dla młodych piłkarzy i trenerów projekt którego celem głównym jest pogłębienie partnerskiej współpracy pomiędzy obywatelami i instytucjami w obszarze sportu na rzecz rozwoju obszaru pogranicza poprzez realizację transgranicznego turnieju piłkarskiego. Cykl 6 turniejów rozegramy na halach piłkarskich w Bolesławcu. Pierwsze turnieje w kategorii Junior E i Junior F startują 28 grudnia na obu halach piłkarskich w Szkole podstawowej ul. Jana Pawła II 38 c. początek zmagań piłkarskich godzina 9.00. Kolejne turnieje w ramach projektu rozegramy w styczniu 2018. Dodatkowo w ramach cyklu turniejów na ich zakończenie zrealizujemy spotkanie podsumowujące projekt „Benfica & Dinamo football champions learn Polish players”.

Zapraszamy

logo-ERASMUS

Erasmus + Sport to program Unii Europejskiej w którym szczególny nacisk kładzie się na projekty dotyczące sportu powszechnego. Projekty rozwijają europejski wymiaru sportu poprzez generowanie i rozpowszechnianie doświadczeń i wiedzy na temat różnych zagadnień dotyczących sportu na szczeblu europejskim oraz dzielenie się nimi. Projekty sportowe wspierane w ramach programu Erasmus+ powinny ostatecznie przyczynić się do zwiększenia poziomów uczestnictwa w działalności sportowej, aktywności fizycznej i wolontariacie. W ramach współpracy partnerskiej wspierała

  • innowacyjne projekty mające na celu:
  • stymulowanie włączania społecznego i równych szans w dziedzinie sportu;
  • promowanie tradycyjnych europejskich sportów i dyscyplin;
  • wspieranie mobilności wolontariuszy, trenerów, kierowników i pracowników sportowych organizacji non-profit;
  • ochronę sportowców, zwłaszcza najmłodszych, przed zagrożeniami związanymi ze zdrowiem i bezpieczeństwem poprzez polepszenie sposobów szkolenia i warunków rozgrywania zawodów;
  • promowanie edukacji w sporcie i poprzez sport, ze szczególnym naciskiem na rozwój umiejętności.